Nieuwe aanmelding
Home Nieuws Dijksterhuislezing 2010
Dijksterhuislezing 2010 E-mailadres

Dr. E.J. Dijksterhuis3 MAART 2010: WETENSCHAP IN DE RECHTSZAAL

Ze zijn niet meer weg te denken uit de rechtbank: deskundigen. Wetenschappers die door het openbaar ministerie, advocaten of rechters de rechtszaal worden binnengehaald om uit te leggen wat er precies is gebeurd of gebeurd kan zijn. Toxicologische rapportages, psychologische onderzoeken en statistische analyse zijn aan de orde van de dag in het strafrecht. Probleem is hoe hier mee om te gaan in de rechtszaal. Wordt er in alle gevallen gebruik gemaakt van moderne inzichten en technieken? Zijn ze betrouwbaar genoeg? Worden getuige-deskundigen niet te vaak ad hoc gekozen zonder dat hun vakkennis duidelijk is? Is een rechter in staat de deskundige en zijn verhaal op waarde te schatten? Is het niet beter, net als in andere landen, formele lijsten van getuige-deskundigen op te stellen? Ervaringen opgedaan in de Puttense en Deventer moordzaken, de Schiedammer Parkmoord en de zaak Lucia de B. gaven recentelijk genoeg stof tot discussie.

Dr. Robbert Jan Verkes19.00-19.45  Dr. Robbert Jan Verkes, psychiater verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Nijmegen,  onderzoekt tbs-ers in een hersenscanner en speurt naar afwijkingen in het brein;

20.00-20.45  Prof. mr. Ybo Buruma, hoogleraar strafrecht in Nijmegen en plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem, is een van de bekendste strafjuristen in Nederland. Hij publiceert over uiteenlopende  onderwerpen en is een gewild spreker in de media;

21.00-21.45 Prof. dr. Hans Crombag, emeritus-hoogleraar rechtspsychologie aan de universiteiten van Antwerpen, Leiden en Maastricht, levert bij tijd en wijle felle kritiek op het Nederlands rechtssysteem.

Na het succesvolle symposium B en de muze in 2005 is dit alweer de vijfde Dijksterhuislezing. De thema’s Prof. mr. Ybo BurumaReligie en Wetenschap en Levend Klassiek waren de onderwerpen in 2006 en 2007, De media en het wereldbeeld in 2008 en Sprekend een dier in 2009.

Dr. E.J. Dijksterhuis (1892-1965) is oud-leerling van en gedurende meer dan dertig jaar (1919-1953) docent wiskunde, natuurkunde en kosmografie aan onze school, later hoogleraar wetenschapsgeschiedenis in Leiden en Utrecht. In 1952 won hij de P.C. Hooftprijs voor beschouwend proza voor zijn werk De mechanisering van het wereldbeeld. In dit werk beschrijft hij hoe in de loop der geschiedenis (het denken over) de dingen steeds minder ‘bezield’ zijn (is) en relaties en gedragingen steeds rationeler verklaard worden. Hij wil natuurwetenchappers doordringen van de historische bepaaldheid van de ontwikkeling van hun Prof. dr. Hans Crombagwetenschap en A-wetenschappers meer bewust maken van de waarde en betekenis van de natuurwetenschappen. Een kloof tussen A en B dient overbrugd.

Een biografie van E.J.Dijksterhuis is te vinden via deze link.


 
Home
Nieuws
Contact
Hulppagina
Terug naar www.willem2.nl
U kunt hier inloggen: