Nieuwe aanmelding
Home Nieuws Koning Willem ll College lid van WON-Akademie
Koning Willem ll College lid van WON-Akademie E-mailadres

Sinds 6 februari 2013 is de vwo-afdeling van het Koning Willem ll College lid van de WON-Akademie  (WetenschapsOriëntatieNederland). De WON-akademie is ongeveer zeven jaar geleden opgericht op initiatief van een aantal hoogleraren. Zij vonden dat studenten na het vwo te weinig voorbereid waren op wetenschappelijk onderwijs. De basistechnieken van een interview houden, een enquête opstellen en een onderzoeksopzet maken kunnen de leerlingen meestal wel, maar het echte wetenschappelijk denken en de wetenschappelijke houding ontbreken vaak volgens de betrokken hoogleraren.

Het Koning Willem ll College is het 44ste lid van het landelijk netwerk van de WON-akademie, waartoe ongeveer 50 scholen behoren.   

 spannend vwo 14

De WON-akademie streeft ernaar om in het lesprogramma van de onderbouw de basis te leggen voor wetenschappelijk denken en werken. In de bovenbouw kan deze basis voor iedereen breder uitgebouwd worden en ingezet om excellente leerlingen meer uitdaging te bieden. Dit gebeurt wetenschapsbreed, dus alfa, bèta en gamma. Op deze manier wordt de overstap naar de universiteit versoepelt.

De WON-akademie heeft in samenwerking met de aangesloten scholen een leerlijn ontwikkeld, doelen en eindtermen geformuleerd, organiseert scholingen voor docenten en een jaarlijkse manifestatie waarop de diverse leerjaren van de aangesloten scholen hun onderzoeksresultaten tonen. Een auditsysteem bewaakt de basis en de voortgang. Bij dit alles wordt ze begeleid door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) .

De school wil met het lidmaatschap de activiteiten die ze naast het reguliere programma in de vwo-afdeling organiseert op het gebied van wetenschap(soriëntatie) - zoals het MP3- en Eurekaproject, de jaarlijkse Dijksterhuislezing, deelname aan olympiades en masterclasses op universiteiten, en het vak ‘filosofie en wetenschap’ dat al jaren op de lessentabel van de vwo-brugklas staat – gestructureerder koppelen aan de eindtermen van de WON-akademie. In de tweede klas staat daarom vanaf het schooljaar 2014-2015 ook het vak wetenschap op het rooster. Kortom, een meer uniforme leerlijn met meer mogelijkheden tot het stimuleren van excellentie op basis van de diensten en expertise van wetenschappers.

 
Home
Nieuws
Contact
Hulppagina
Terug naar www.willem2.nl
U kunt hier inloggen: